Текстилна промишленост

Отделяме специално внимание също и на текстилният отрасъл. България има своята история в производството и продажвата на прежди и тъкани. Понастоящем текстилният отрасъл е съществен за леката промишленост и определящ експортният профил на страната.

Произвеждаме и внедряваме различни специализирани сензори за текстилната промишленост, които може да намерите в продуктовият ни каталог като сензор за контрол цялостта на конец при автоматизация на бродиращи и шевни машини и други.