СТС Електроникс ООД започва дейността си през 1990 г. в гр. Габрово. От този момент, посоката в която се развива е увеличаване на обема на производството и въвеждане на съвременни материали и технологии. От самото си създаване участваме в много международни изложения в страната и чужбина. През 2002г. във фирмата е внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 която успешно функционира понастоящем. Сертификата е издаден от немската ТЮФ Норд. Спечелихме и работим по нови проекти по програма ФАР свързани с повишаване на конкурентоспособността на дружеството ни и покриване на международно признати стандарти в следствие на което доверието на нашите партньори се повиши още повече. В дружеството работят висококвалифицирани кадри 90% от които са с инженерно образование. Стремежът към обогатяване на производствената ни гама се осигурява от работата на конструктивен отдел. Специалистите работещи в отдел "Маркетинг и продажби” винаги са готови да отговорят на Вашите нужди и изисквани. Съвременните материали и технологии които използваме, гарантират високо качество и конкурентни цени на продукцията ни. Доказателство за това са множеството сертификати издадени от различни независими организации.