Тестер за сензори


Тестер за сензори

03-10-2018

Устройството служи за бърз тест за работоспособност на различни видове датчици. NAMUR, двупроводен ключов, три и четирипроводен ключов, двупроводен аналогов (токов), трипорводен аналогов (токов или напреженов).

Автоматично разпознаване вида на датчика и типа на изхода. Лесно присъединяване на кабела. Малък размер. Светлинна и звукова индикация. Вградени цели - магнит и метална пластина. Устройството работи с универсални 1.5 V AA батерии и се изключва автоматично след приключване на работа с него.