Ултразвуков сензор за дублирани листи картон


Ултразвуков сензор за дублирани листи картон

04-09-2015

Устройството представлява ултразвуков датчик за откриване на дублирани листи картон. Датчика изработва сигнал на изхода (при NO вариант на свързване) когато в зоната на сензора има 1 лист, на който е настроен. При липса на обект или при наличие на два обекта - сигнала отпада.