Нов оптичен бариерен датчик М08


Нов оптичен бариерен датчик М08

20-05-2015

Характерни особености:

- Работа в инфрачервената област на спектъра;

- Защита от пренапрежения при индуктивен товар;

- Защита от претоварване и късо съединение на изхода;

- Регулиране на интензитета на излъчване по вход - към Vcc нараства,

към GND намаля;

- Светлинна индикация за промяна интензитета на излъчване и

крайните положения;

- Светлинна индикация за състоянието на изхода;

- Комутационен елемент - транзистор;

- PNP или NPN изход - определен при заявката.

- Възможност за избор NO/NC - външен извод за избор.

NО - свободен канал, изключен изход.

NC - свободен канал, активен изход.

Бариерата може да изключи при смущаващи въздействия от друг

модулиран инфрачервен източник на светлина!