Документация за провеждане на процедура


Документация за провеждане на процедура

07-04-2016

„СТС-Електроникс” ООД публикува документацията за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет:

 

Доставка и инсталиране на машини в четири обособени позиции:

 

Обособена позиция 1:“Машина за обработка на кабели“ – 1 брой;

Обособена позиция 2:“Стенд за тест и проверка параметрите на датчици за приближение – 10 броя

Обособена позиция 3:“Двумодулна запояваща станция с интегрирана аспирационна система“ – 10броя;

Обособена позиция 4:“Струг“ – 1 брой;

 

Срока за събиране на оферти е до 10:00 ч. на 25.04.2016 г.

 

ЛИНКОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Декларация на кандидата

 

Изисквания към офертите

 

Методика за оценка на офертите

 

Оферта

 

Проекто-договор за доставка на стоки

 

Проекто-договор за доставка на струг

 

Публична покана