Машиностроене и металообработване

Като най-важен и структуроопределящ отрасъл за стопанството на България машиностроенето формира над 11% от общата промишлена продукция. То има сложна отраслова структура с много подотрасли. Голямото разнообразие от крайна продукция, която се увеличава непрестанно е съпътствана от различни видове сензори подпомагащи ефективността, бързината и качеството на крайният детайл или машина.

В този отрасъл се използват всички видове сензори за приближение. Най-масово приложение намират индуктивните и оптичните датчици, контролиращи различни процеси. Повече от 40% от клиентите на STS Electronics са производители, търговци или клиенти пряко свързани с машиностроителният и металообработващ сектор.