Кои сме ние

СТС Електроникс е водещ български производител на датчици, таймери, броячи и други средства за автоматизация на индустриални процеси. Продуктите ни се отличават с висока надеждност и производителност и отговарят на редица европейски сертификати, а системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008 гарантира това. Голяма част от продуктите ни са разработени за специфичните нужди на наши клиенти и партньори.

СТС Електроникс ООД започва дейността си през 1990г. в гр. Габрово. От този момент, посоката в която се развива е увеличаване на обема на производството и въвеждане на съвременни материали и технологии. От самото си създаване участваме в много международни изложения в страната и чужбина. През 2002г. във фирмата е внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 която успешно функционира понастоящем. Сертификата е издаден от немската ТЮФ Норд. Спечелихме и работим по нови проекти по програма ФАР свързани с повишаване на конкурентоспособността на дружеството ни и покриване на международно признати стандарти в следствие на което доверието на нашите партньори се повиши още повече. В дружеството работят висококвалифицирани кадри 90% от които са с инженерно образование. Стремежът към обогатяване на производствената ни гама се осигурява от работата на конструктивен отдел. Специалистите работещи в отдел "Маркетинг и продажби” винаги са готови да отговорят на Вашите нужди и изисквани. Съвременните материали и технологии които използваме, гарантират високо качество и конкурентни цени на продукцията ни. Доказателство за това са множеството сертификати издадени от различни независими организации.

В какво вярваме?


Политиката на СТС Електроникс ООД е да има почтено и коректно отношение към своите партньори. Целта ни е да имаме качествено и ефективно обслужване. За нас е важно да бъдете повече от клиенти. Желанието ни е да бъдете наши партньори. Винаги сме готови да откликнем на всякакви конструктивни предложения, защото отстраняването на всеки недостатък е една крачка напред в процеса на усъвършенстването.