Видеа за Оптични датчици

Снимки за Оптични датчици


  • Оптичен шлицов и Ултразвуков шлицов сензор
  • Оптичен сензор предлаган в дифузен и бариерен вариант в малък удобен корпус
  • Оптичен сензор предлаган в дифузен и бариерен вариант в кутия
  • пиc_0333
  • Оптичен М18 и М12 дуфузен тип