Хранително вкусова промишленост

Над 25 години STS Electronics произвежда решения на производителите и ползвателите на машини от хранително-вкусовата промишленост. Сензорите и устройствата ни се отличават с необходимият хигиенен дизайн и са в съответствие с изискванията на хранително вкусовата промишленост.

Устройствата притежават бързо време за реакция както и висока чувствителност. Благодарение на нуждата от по-голяма енергийна ефективност се увеличава броя на необходимите сензори вграждани в различните производства в бранша. Най-често интегрираните сензори в ХВП са оптични, индуктивни, капацитивни и ултразвукови. Използват се също сензори за следене на ниво, дебит и налягане. Все повече изисквания налагат вграждането на различните видове сензори в този бранш поради нуждата от минимизиране на риска от замърсяване на храните.