Електротехника

Един от най-бързоразвиващите се сектори с голям потенциал за привличане на чужди инвеститори.