Добивна промишленост

Като доставчик и партньор на най-големите компании в България за добив на полезни изкопаеми – STS Electronics успешно разраства и подобрява качеството на своите продукти. Сензорите и електронните устройства произвеждани от нас притежават всички необходими сертификати за качество и съответстват на всички изисквания наложени от клиентите ни в добивната промишленост.

Датчиците за ниво, поток, налягане, влага и температура са част от необходимостите на този сектор.