Меню

Ултразвуков датчик с ключов изход UDT30D


Ултразвуков датчик с ключов изход UDT30D
Приложение
Технически
характеристики
Описание.
Устойството представлява  за отчитане положението на обект в работния диапазон. В датчика е вграден оптично изолиран транзисторен изход с възможност за свързване като PNP или NPN, със защита от претоварване и обратно включване. Функцията NO/NC на изхода се определя от начина на свързване на захранващите изводи. Чрез бутон на корпуса могат да се зададат две гранични положения /от работния диапазон!/ и режима на сработване на изхода. Режимите на работа на ключовия изход са:
- режим 1 - превключване с хистерезис - фиг.1 /червен/;
- режим 2 - прозоречен - фиг.2 /зелен/;
- режим 3 - превключване в граница - фиг.3 /оранжев - червен+зелен/.
Настройка.
Обекта се позиционира на желаното разстояние. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона - до светване на червения светодиод. След отпускане на бутона, датчика запомня първото граничното положение P1 /светодиода започва да мига/. Позиционира се обекта на второто желаното разстояние . Натиска се бутона до постоянно светване на червения светодиод. След отпускане на бутона датчика запомня второто гранично положение P2 /светодиода започва да мига/. След натискане и отпускане на бутона се индицира текущия режим /според цвета на светене на светодиода/. Всяко поредно натискане и отпускане на бутона, сменя режима. Датчика се оставя на желания режим и след 3 секунди автоматично преминава в работно състояние.

Технически данни

Захранващо напрежение : 14-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,05A;
Време за първоначално установяване: < 2 секунди;
Максимално време за реакция : < 0,8 секунди;
Работна зона: 0,30 - 3,30 метра.
Зона на нечувствителност: 0,30 метра.
Ъгъл на излъчване: 15° /при -6dB/;
Изход: транзисторен / PNP/NPN - от схемата на свързване/, оптично
изолиран, със защита от претоварване и обратно включване;
/функцията NO/NC се определя от схемата на свързване/
Максимален изходен ток: 0,2А;
Максимално приложено напрежение на изхода: +30Vdc;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
Индикация:
- двуцветен светодиод:
- мигащ червен - наличие на ехо в режим с хистерезис;
- мигащ зелен - наличие на ехо в прозоречен режим;
- мигащ оранжев /червен+зелен/ - наличие на ехо в режим на
превключване в граница;
- оранжев /червен +зелен/ - претоварване на изхода;
- червен - режим на програмиране.
- зелен светодиод: състояние на изхода.
Настройка на датчика: бутон;
Електрическо присъединяване: куплунг М8 - 4 пина;
/кабел 4х0,25мм2 с дължина 2 метра - при заявка /
Механично присъединяване: проходен отвор Ф30;
Габарити: по приложения чертеж;
Материал: хромиран месинг, пластмаса;
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP54;
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH


Габаритни и присъединителни размериСхема на свързване