Меню

Ултразвуков датчик с ключов изход UDT14D


Ултразвуков датчик с ключов изход UDT14D
Приложение
Технически
характеристики
Описание.
Устойството представлява ултразвуков датчик за отчитане положението на обект в работния диапазон. В датчика е вграден оптично изолиран транзисторен изход с възможност за свързване като PNP или NPN, със защита от претоварване и обратно включване. Функцията NO/NC на изхода се определя от начина на свързване на захранващите изводи. Чрез бутон на корпуса могат да се зададат две гранични положения /от работния диапазон!/ и режима на сработване на изхода. Режимите на работа на ключовия изход са:
- режим 1 - превключване с хистерезис - фиг.1 /жълт/;
- режим 2 - прозоречен - фиг.2 /червен/;
- режим 3 - превключване в граница - фиг.3 /жълт + червен/.Ултразвуков постояннотоков датчик с ключов изход


Настройка.
Обекта се позиционира на желаното разстояние. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона - до светване на червения светодиод. След отпускане на бутона, датчика запомня първото граничното положение P1 /светодиода започва да мига/. Позиционира се обекта на второто желаното разстояние . Натиска се бутона до постоянно светване на червения светодиод. След отпускане на бутона датчика запомня второто гранично положение P2 /светодиода започва да мига/. След натискане и отпускане на бутона се индицира текущия режим /според цвета на светене на светодиодите /. Всяко поредно натискане и отпускане на бутона, сменя режима. Датчика се оставя на желания режим и след 3 секунди автоматично преминава в работно състояние.

Технически данни

Захранващо напрежение : 18-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,03A;
Време за първоначално установяване: < 1 секундa;
Максимално време за реакция : < 0,08 секунди;
Работна зона: 50 - 450 mm.
Зона на нечувствителност: 50 mm.
Ъгъл на излъчване: 12,5° /при -6dB/;
Изход: транзисторен / PNP/NPN - от схемата на свързване/, оптично
изолиран, със защита от претоварване и обратно включване;
/функцията NO/NC се определя от схемата на свързване/
Максимален изходен ток: 0,1А;
Максимално приложено напрежение на изхода: +30Vdc;
Максимално остатъчно напрежение: < 2V;
Индикация: 3 светодиода:
- мигащ жълт - наличие на ехо в режим с хистерезис;
- мигащ червен - наличие на ехо в прозоречен режим;
- мигащи жълт + червен - наличие на ехо в режим на
превключване в граница;
- жълт + червен - претоварване на изхода;
- червен - режим на програмиране.
- зелен светодиод: състояние на изхода.
Настройка на датчика: бутон;
Електрическо присъединяване: кабел 4х0,14мм2 с дължина 2 метра;
Механично присъединяване: проходен отвор Ф14;
Габарити: по приложения чертеж;
Материал: хромиран месинг, пластмаса;
Работна температура: -10 .. +50°С.
Степен на защита: IP54;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH

Габаритни и присъединителни размери


Ултразвуков постояннотоков датчик с ключов изход

Схема на свързване

Ултразвуков постояннотоков датчик с ключов изход

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.