Меню

Ултразвукови датчици с токов изход UD73A01-10


Ултразвукови датчици с токов изход UD73A01-10
Приложение
Технически
характеристики
Датчика служи за отчитане положението на обект в диапазона от 450мм до 10000мм. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика, изходния аналогов сигнал се променя в интервала от 0 до 20 mA, пропорционално на преместването. Когато обекта е на разстояние 10000мм от датчика, аналоговият сигнал е с максимална стойност 20 mA, когато характеристиката е нарастваща, и обратно - минимална стойност 0 mA, когато характеристиката е намаляваща.

Технически данни

Тип на изхода: аналогов токов
Максимално разстояние на чувствителност: 10000мм
Минимално разстояние на чувствителност: 450мм
Ъгъл на излъчване: 15º
Повторяемост на измерванията: ±0,1% от измереното разстояние
Време за установяване при първоначално включване: 2,4s
Време за измерване и установяване на изходното напрежение: 200мs
Аналогов изход: 0...20 mA
Захранващо напрежение: +24 V DC (14 ... 30 V DC)
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Максимален ток на консумация: <100мА
Температура ня експлоатация: 0...+40ºС
Влажност RH: 80% без образуване на капки

Допълнителни данни

Температура на съхранение: -25 ... +70ºС, RH 80%
Степен на защита: IP 53
Удароустойчивост: 49m/s²(5g)
Кабел: 2m, поливинилхлорид PVC

Габаритни размери


ултразвукови датчици

ултразвукови датчици