Меню

Ултразвуков постояннотоков датчик с аналогов изход UDT30A


Ултразвуков постояннотоков датчик с аналогов изход UDT30A
Приложение
Технически
характеристики
Описание.
Устойството представлява ултразвуков датчик за отчитане положението на обект в работния диапазон. В датчика са вградени напреженов /0-10V/ и токов /0-20mA/ изход. Чрез бутон на корпуса могат да се зададат две гранични положения /от работния диапазон!/ между които може да се разпъне цялата характеристика на изходите със желания наклон.

Настройка.
Първоначалните настройки на датчика са: работен диапазон 0,30м - 3,30м с нарастващ наклона характеристиката. За промяна е необходимо да се позиционира обекта на желаното разстояние. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона - до светване на червения светодиод. След отпускане на бутона, датчика запомня първото граничното положение /светодиода започва да мига/. Позиционира се обекта на второто желаното разстояние. Натиска се бутона до постоянно светване на червения светодиод. След отпускане на бутона датчика запомня второто гранично положение и преминава в работен режим. Ако първо гранично положение /разстояние до обекта/ е по-малко от второ, то характеристиката е нарастваща /ехото е мигащ червен светодиод/, и обратно - ако първо гранично положение е по-голямо от второ - характеристиката е спадаща /ехото е мигащ зелен светодиод/. Първоначалните /производствени/ настройки на датчика могат да се възстановят, като при изключено захранване се натисне и задържи бутона, включва се захранването и след светването на червения светодиод бутона се отпуска.

Технически данни
Захранващо напрежение : 14-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,05A;
Време за първоначално установяване: < 2 секунди;
Време за реакция /от 0 - 3 метра/ : < 0,8 секунди;
Работна зона: 0,30 - 3,30 метра.
Зона на нечувствителност: 0,30 метра.
Ъгъл на излъчване: 15° /при -6dB/;
Изходи:
- напреженов: 0-10V за програмираната зона, с товар RL > 10k
/със самовъзстановяема защита от претоварване/;
- токов: 0-20mA за програмираната зона, с товар RL < 0,5k.
Индикация: двуцветен светодиод:
- мигащ червен - наличие на ехо при нарастваща характеристика;
- мигащ зелен - наличие на ехо при спадаща характеристика;
- оранжев /червен+зелен/ - претоварване на напреженовия изход;
- червен - режим на програмиране.
Настройка на датчика: бутон;
Електрическо присъединяване: куплунг М8 - 4 пина;
/кабел 4х0,25мм2 с дължина 2 метра - при заявка /
Механично присъединяване: проходен отвор Ф30;
Габарити: по приложения чертеж;
Материал: хромиран месинг, пластмаса;
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP54;
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH

Габаритни и присъединителни размериСхема на свързване