Меню

Ултразвуков датчик с токов изход UDS63CI01C


Ултразвуков датчик с токов изход UDS63CI01C
Приложение
Технически
характеристики
Датчика служи за отчитане на линейното преместване на обект /следене положението на ръба на ролков материал/. Позволява използването на всякакъв тип материал. Не се влияе от околната осветеност и от това дали материала е тъмен или светъл. Има добра разделителна способност 0,5 мм. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика, изходния аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 20 мА пропорционално на преместването. Когато обекта е извън зоната на чувствителност на датчика, аналоговия сигнал е с максимална стойност 20 мА. При преместване на обекта в зоната на чувствителност, аналоговия сигнал се приближава към минималната стойност 0 мА.

 • Тип на изхода: Аналогов токов
 • Изходен ток: 0...20 мА
 • Разделителна способност: 0,5 мм
 • Работна зона на шлица: 25 мм
 • Време за установяване на изхода при първоначално включване: 500 мс
 • Време за измерване и установяване на изхода: 10 мс
 • Захранващо напрежение: 24 Vdc(14...30 Vdc)
 • Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
 • Максимален ток на консумация: <100 мА
 • Температура на експлоатация: -10...+55ºС
 • Влажност: RH 80%, без образуване на капки
 • Температура на съхранение: -25...+70ºC
 • Степен на защита: IP53
 • Удароустойчивост: 49 m/s² (5g)
 • Материал ва корпуса: Алуминий
 • Кабел: Поливинилхлорид PVC

Габаритни размери

Габаритни размери

Схема на свързване

Схема