Меню

Ултразвуков датчик с токов изход UD64xxI


Ултразвуков датчик с токов изход UD64xxI
Приложение
Технически
характеристики
Датчика служи за отчитане положението на обект в диапазона от 200мм - 1000мм, 200м - 2000мм, 300мм - 4000мм. При преместването на обекта в зоната на чувствителност на датчика, изходния аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 20mA пропорционално на преместването. Когато обекта е на максимално разстояние от датчика, аналоговия сигнал е с максимална стойност 20mA а на индикатора се изписва 1.00/2.00/4.00 метра. Показанието на дисплея е в метри, които отговарят на дистанцията от датчика до обекта.


Технически данни

 • Тип на изхода: аналогов - токов
 • Максимално разстояние на чувствителност: 1000мм/2000мм/4000мм
 • Минимално разстояние на чувствителност: 200мм/200мм/300мм
 • Максимален ъгъл на излъчване: 38º
 • Повторяемост на измерванията: ±3мм/ ±4мм/ ±5мм
 • Време за установяване на датчика при първоначално включване: 500ms
 • Време за измерване и установяване на изходното напрежение: 65ms
 • Аналогов изход: max 20mA, стъпка 0.2mA/cm, 0.1mA/cm, 0.05mA/cm
 • Захранващо напрежение: +24V DC (14 ... 30V DC)
 • Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
 • Максимален ток на консумация: <100mA
 • Температура на експлоатация: 0 ,,, +50ºС
 • Влажност RH: 80% без образуване на капки
 • Температура на съхранение: +25 ... +70ºС, RH 80%
 • Степен на защита: IP 53
 • Удароустойчивост: 49m/s² (5gr)
 • Материал на корпуса: пластмаса PVC
 • Кабел: 2м, PVC

Габаритни размери


ултразвукови датчици

ултразвукови датчици