Меню

Ултразвуков датчик с напреженов изход UD64xxI


Ултразвуков датчик с напреженов изход UD64xxI
Приложение
Технически
характеристики
Датчика служи за отчитане положението на обект в диапазона от 200мм - 1000мм, 200мм - 2000мм, 300мм - 4000мм. При преместването на обекта в зоната на чувствителност на датчика, изходния аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 10V пропорционално на преместването. Когато обекта е на максимално разстояние от датчика, аналоговия сигнал е с максимална стойност 10V, а на индикатора се изписва 1.00/2.00/4.00 метра. Показанието на дисплея е в метри, които отговарят на дистанцията от датчика до обекта.

Технически данни

Тип на изхода: аналогов - напреженов
Максимално разстояние на чувствителност: 1000мм/2000мм/4000мм
Минимално разстояние на чувствителност: 200мм/200мм/300мм
Максимален ъгъл на излъчване: 38º
Повторяемост на измерванията: ±3мм/ ±4мм/ ±5мм
Време за установяване на датчика при първоначално включване: 500ms
Време за измерване и установяване на изходното напрежение: 65ms
Аналогов изход: max 10V, стъпка 100mV/cm, 50mV/cm, 25mV/cm
Захранващо напрежение: +24V DC (14 ... 30V DC)
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Максимален ток на консумация: <100mA
Температура на експлоатация: 0 ,,, +50ºС
Влажност RH: 80% без образуване на капки
Температура на съхранение: +25 ... +70ºС, RH 80%
Степен на защита: IP 53
Удароустойчивост: 49m/s² (5gr)
Материал на корпуса: пластмаса PVC
Кабел: 2м, PVC

Габаритни размери


ултразвукови датчици

ултразвукови датчици