Меню

Ултразвуков датчик с ключов изход UDT73


Ултразвуков датчик с ключов изход UDT73
Приложение
Технически
характеристики
Датчикът отчита наличието на обект в диапазона от 450мм до 10000мм.
  • Чрез пулт за настройка има възможност за автоматично определяне на две граници на превключване, които се използват в три режима на работа: Режим 1 - Switching point mode, Режим 2 - Window mode, Режим 3 - Hysteresis mode
  • Едновременно два програмируеми изхода - PNP и NPN тип.
  • Защита от обратно свързване на захранването
  • Защита на изходите от пренапрежение при индуктивен товар
  • Тригерна защита на изходите по ток

Ултразвукови датчици

Технически данни


Максимално разстояние на настройка 1000мм
Минимално разстояние на настройка 450мм
Ъгъл на излъчване 15º
Повторяемост на измерванията ±0,1% от измереното разстояние
Време за установяване при първоначално включване 2,4s
Време за измерване и установяване на изходното напрежение 200мs
Захранващо напрежение 24V DC (14...30V DC)
Пулсации на захранващотот напрежение до 10%
Максимален ток на изхода 200мА
Максимален ток на консумация <100мА
Температура на експлоатация 0...+40ºС

Габаритни размери


Ултразвуков датчик