Меню

Ултразвуков датчик с аналогови изходи UDT14A


Ултразвуков датчик с аналогови изходи UDT14A
Приложение
Технически
характеристики
Ултразвуков постояннотоков датчик с аналогов напреженов и токов изход
50 - 400 mm , 18 .. 30Vdc

Описание.
  Устойството представлява ултразвуков датчик за отчитане положението на обект в работния диапазон. В датчика са вградени напреженов /0-10V/ и токов /0-20mA/ изход. Чрез бутон на корпуса могат да се зададат две гранични положения /от работния диапазон!/ между които може да се разпъне цялата характеристика на изходите с желания наклон.

Настройка.
  Първоначалните настройки на датчика са: работен диапазон 50 mm - 400 mm, с нарастващ наклона характеристиката. За промяна е необходимо да се позиционира обекта на желаното разстояние. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона - до светване на червения светодиод. След отпускане на бутона, датчика запомня първото граничното положение /светодиода започва да мига/. Позиционира се обекта на второто желаното разстояние. Натиска се бутона до постоянно светване на червения светодиод. След отпускане на бутона датчика запомня второто гранично положение и преминава в работен режим. Ако първо гранично положение /разстояние до обекта/ е по-малко от второ, то характеристиката е нарастваща /ехото е мигащ жълт светодиод/, и обратно - ако първо гранично положение е по-голямо от второ - характеристиката е спадаща /ехото е мигащ зелен светодиод/.
  Първоначалните /производствени/ настройки на датчика могат да се възстановят, като при изключено захранване се натисне и задържи бутона, включва се захранването и след светването на червения светодиод бутона се отпуска.

Технически данни

Захранващо напрежение : 18-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,03A;
Време за първоначално установяване: < 1 секунди;
Време за реакция /от 50 - 450mm/ : < 0,1 секунди;
Работна зона: 50 - 400 mm.
Зона на нечувствителност: 50 mm.
Ъгъл на излъчване: 12,5° /при -6dB/;
Изходи:
- напреженов: 0-10V за програмираната зона, с товар RL > 10k
/със самовъзстановяема защита от претоварване/;
- токов: 0-20mA за програмираната зона, с товар RL < 0,5k.
Индикация: 3 светодиода:
- мигащ жълт - наличие на ехо при нарастваща характеристика;
- мигащ зелен - наличие на ехо при спадаща характеристика;
- червен - режим на програмиране, претоварен напреженов изход.
Настройка на датчика: бутон;
Електрическо присъединяване: кабел 4х0,14мм2 с дължина 2 метра;
Механично присъединяване: проходен отвор Ф14;
Габарити: по приложения чертеж;
Материал: хромиран месинг, пластмаса;
Работна температура: -10 .. +50°С.
Степен на защита: IP54;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH

Габаритни и присъединителни размери

Ултразвуков постояннотоков датчик с аналогов напреженов и токов изход


Схема на свързване

Ултразвуков постояннотоков датчик с аналогов напреженов и токов изход


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.