Меню

Електронно реле за време STS - 101


Електронно реле за време STS - 101
Приложение
Технически
характеристики


Функционални възможности :

Закъснение при включване DELAY ON
Единичен импулс PULSE
Цикличен режим CYCLE
Задаване на времезакъснението :
С превключвател на диапазона
0.25 - 2.5 sec
1.0 - 10.0 sec
8.0 - 80 sec
60 - 600 sec

с потенциометър
10 % - 100 %
Грешка : < 5%
Изход : Релеен 5A / 2 x (NO+NC)
Индикация :
Захранване - червен светодиод
Реле - зелен светодиод
Захранване :
24 V AC +/- 10%
220 V AC +/- 10%
Собствена консумация : < 1 W
Материал : пластмаса
Габарити : 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване : 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен диапазон : 0° - 55° C
Степен на защита : IP 40 / IP20 за куплунга
Електронното реле за време STS 101 600 е многообхватно устройство, позволяващо да се задава времезакъснение в три режима на работа:
-Закъснение при включване DELAY ON

Електронно реле за време STS - 101

-Единичен импулс PULSE

Електронно реле за време STS - 101

-Циклично повторение CYCLE

Електронно реле за време STS - 101

Обхвата на времето за закъснение се избира от ключета 1 и 2 за време на включване, и от ключета 5 и 6 за време на изключване.

Електронно реле за време STS - 101

Режима на работа се избира от ключета 3 и 4.

Електронно реле за време STS - 101

Задействането на времерелето става с подаване на захранващо напрежение Us или от бутон К , свързан към 6 и 7 извод на цокъла.

Електронно реле за време STS - 101

Габаритни размери и схема на свързване

Електронно реле за време STS - 101