Меню

Брояч на моточасове STS - 105


Брояч на моточасове STS - 105
Приложение
Технически
характеристики
  Контролно устройство за отчитане времето на работа на различни машини и съоръжения, без възможност за нулиране. Подходящо е за отчитане на гаранционния срок и периодите за техническообслужване. Дисплеят е 4-разреден, като се индицират непрекъснато младшите четири разряда (до 99 часа и 59 мин), а старшите (от 100 до 999 900 часа) се индицират при натискане на бутон. След четири секунди се показват отново младшите разряди. Състоянието на дисплея се индицира с два светодиода "х100” и "х1”, съответно при показване на старшите и на младшите разряди. При включване на захранващото напрежение, броячът веднага започва да отчита времето на работа.

Обхват : 0 ... 999 999 часа и 59 минути
Индикация: 4 - разрядна цифрова индикация
светодиод "х100”
светодиод "х1”
Захранване: 24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A
Габарити: 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване: 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен обхват: 0° - 50° C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за куплунга)

Габаритни размери

Брояч на моточасове STS - 105


Схема на свързване


Брояч на моточасове STS - 105