Меню

Захранващ блок за три датчика STS306-03


Захранващ блок за три датчика STS306-03
Приложение
Технически
характеристики


Функционални възможности
- Захранване до три датчика - индуктивни, оптични, капацитивни или магнитни.
- Четири времеви интервала 1s, 10s, 1min, 10min с възможност за оперативна
настройка в рамките на интервала от 10% до 100% .
- Осем работни режима A, B, C, D, E, F, G, H.
- При сработване на входа на някой от трите канала, съответнoтo реле на изходa реагира в зависимост от работния режим и времевия интервал, които са зададени за този канал.
- Типа на входовете се задава при заявка.
Входове: - 3 x PNP или 3 х NPN, възможна е и комбинация между тях.
Изходи: - Релейни - max 3Aac при cosφ = 1 (превключваща група - NO+NC).
Индикация: - Релейни изходи - червени светодиоди
- Програмиране - червен светодиод "PROG".
- Индициране на задействал вход - зелени светодиоди
Захранване: 220 V AC +/- 10% 50 Hz
Собствена консумация: < 2,5 VA
Материал на корпуса:Пластмаса - ABS
Габарити:86 x 69 x 58 mm
Ел. присъединяване: винтови клеми, cечение на кабел - до 2,5mm2
Работен температурен обхват: 0°C... 50°C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за клемите)
Монтаж: върху DIN шина


Габаритни размери


 

Захранващ блок за три датчика с осем режима на работа STS306-03Захранващ блок за три датчика с осем режима на работа STS306-03


Програмиране на каналите (задаване на работен режим и времеви интервал)

Програмирането на всеки канал се извършва потделно - при изключено захранване.

За първи канал, се включва ключе номер 1 - Prog channel , както е показано по-горе .После се позиционират ключетата за режима на работа "Select mode" и за времевия интервал "Select delay" , след което се включва захранването. След като се запишат параметрите за този канал светодиода "Prog” започва да премигва, с това завършва настройката на канала. По същия начин се настройват и другите канали - изключва се захранването и се позиционират ключетата за следващия канал - след включване на захранването се записват параметрите и за този канал. Всеки от каналите може да се настрои с различен работен режим и времеви
интервал. След като се настроят и трите канала, ключетата за програмиране на каналите се поставят надолу, както е показано на стикера. С това устройството е готово за работа , настройката е записана в енергонезависима памет и се запазва при изключване на захранването. При сработване на датчик светва съответният зелен светодиод "Sensor” и след изтичане на зададеният времеви интервал съответното реле включва или изключва в зависимост от работния режим, което се индицира със съответния червен светодиод "Relay”.


Захранващ блок за три датчика STS306-03


Схема на присъединяване

Захранващ блок за три датчика STS306-03