Меню

Захранващ блок STS 306-02


Захранващ блок STS 306-02
Приложение
Технически
характеристики
-Захранване на два датчика работещи независимо един от друг : индуктивни, оптични, капацитивни или магнитни с обща консумация до 80mA.
- Без задръжка при включване и изключване 306 - 2 - 0
- Един от четири времеви интервала 306 - 2 :
0,2...2,5s
1...10s
8...80s
60...600s
- При сработване на някой от входовете, съответното реле на изхода реагира със зададеното от тримерите закъснение при включване или изключване в рамките на избрания времеви интервал.
- Изборът на интервал, вид на закъснението и тип на входа се задава при заявка.

Входове / тип - задава се при заявка
2 бр. тип PNP или 2 бр. тип NPN

Изходи - релейни - превключваща група NO+NC
max 3A при cosφ =1

Индикация - задействан изход - червени светодиоди ( Реле 1, Реле 2)
- задействан вход - зелени светодиоди ( Датчик 1, Датчик 2)

Захранващо напрежение 220Vac ±10% , 50Hz
Собствена консумация <2,5 VA

Работен температурен обхват 0ºС...50ºС
Степен на защита IP40 (IP20 за клемите)
Материал на корпуса пластмаса - АBS
Монтаж върху 35mm DIN шина
Ел. присъединяване винтови клеми , сечение на кабел до 2,5 mm²

Габаритни размери

Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2


Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2

С включване на захранването се задейства задръжката на изпълнителното реле със същата функция, както и при активиране на сигналния вход.

Схема на присъединяване

Захранващ блок със закъснение при включване / изключване STS 306-2