Меню

Устройство за защита на трифазна линия STS 302


Устройство за защита на трифазна линия STS 302
Приложение
Технически
характеристики
Предназначение:
-Защита на трифазни устройства.
Функционални възможности:
-Защита от промяна на поредността на фазите;
-Защита от отпадане на една, две или три фази;
-Защита от нарушаване на симетрията на линията;
-Защита от повишаване или понижаване на напрежението при запазена
симетрия на линията;
-Директно включване към трифазната линия;
-Самовъзстановяване - джъмпер JP off;
-Ръчно възстановяване - чрез вход 'RESET' или чрез прекъсване на
захранващото напрежение - джъмпер JP on;
-Индикация за работен и авариен режим.
Изход: релеен 5A / (NO+NC).
Вход 'RESET': ~220V - галваничо изолиран.
Захранване: от линията.
Собствена консумация: < 2W.
Консумация на вход 'RESET': <1.5W.
Материал: пластмаса.
Габарити: 50x75x110 mm.
Монтаж: на шина DIN 35 mm.
Присъединяване: винтови клеми.
Работен температурен диапазон: 0 - 50ºC.
Степен на защита: IP 20.

Габаритни размери

Устройство за защита на трифазна линия STS 302


Схема на свързване

Устройство за защита на трифазна линия STS 302


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.