Меню

Оптично изолиран преобразувател RS485/RS232


Оптично изолиран преобразувател RS485/RS232
Приложение
Технически
характеристики


Функционални възможности

- Устройството служи за свързвае на персонален компютър, който е със сериен интерфейс RS232 и устройства със сериен интерфейс RS485 .
- Двата интерфейса са оптично разделени в преобразувателя.
- Посоката на предаване се определя автоматично от RS232.
- Устройството поддържа голям набор от скорости на предаване.
Протокол: сериен протокол ASCII / ASCII 8 bits
Бодова скорост: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600
Вход: куплунг DB9F - RS232
Изход: куплунг DB9M - RS485
Индикация: 1 червен светодиод - захранване
Захранване: от 9 до 30V DC / адаптер 220V/9VDC 0,66A
Макс. консумиран ток: 200mA
Материал на корпуса: Пластмаса - ABS
Габарити: 68 x 68 x 26 mm
Работен температурен обхват: 0° 50° C
Степен на защита: IP 40
Монтаж: закрепване с винтове

Габаеритни размери

Оптично изолиран преобразувател RS485/RS232


Схема на присъединяване

Оптично изолиран преобразувател RS485/RS232