Меню

Конвертор 'NAMUR' STS - 318


Конвертор 'NAMUR' STS - 318
Приложение
Технически
характеристики
Устройството STS318 представлява двуканален галванично разделен конвертор за датчици тип 'NAMUR' с контрол на линията.

Технически данни
Захранване:
- захранващо напрежение - 10-30Vdc;
- консумирана мощност - < 1,5VA.
Входове: 2 двупроводни - тип 'NAMUR'.
- напрежение 8 - 10 Vdc през резистор 1,2 КOhm.
- максимален ток 10 mA.
- праг на включване < 1,2 mA;
- праг на изключване > 2,1 mA;
Максимална честота: 2000Hz.
Изходи: 3 - транзисторни, със защита от претоварване, галванично разделени. Максимално напрежение 30 Vdc. Максимален ток 100 mA за всеки изход.
- OUT 1 - изход за канал 1;
- OUT 2 - изход за канал 2;
- OUT E - изход грешка - задейства при прекъсната или закъсена линия на всеки от каналите;
Индикация: 5 светодиода.
- LED1 - ERR1 - наличие на проблем по канал 1;
- LED2 - OUT1 - наличие на входен сигнал на вход IN 1;
- LED3 - ERR2 - наличие на проблем по канал 2;
- LED4 - OUT2 - наличие на входен сигнал на вход IN 2;
- LED5 - POWER - наличие на захранващо напрежение.
Електрическо присъединяване: винтови клеми.
Механично присъединяване: два отвора - Ф3,5 на разстояние 70мм.
Габарити: 21х74х58 /с крепежа - 21х74х77/.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +55°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита: на корпуса и клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Габаритни размери


Конвертор 'NAMUR' STS - 318


Схема на свързване

Конвертор 'NAMUR' STS - 318


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.