Меню

Блок драйвери 4 канала STS 322


Блок драйвери 4 канала STS 322
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Захранване:
- захранващо напрежение - 24Vdc;
- собствена консумирана мощност - < 0,5W.
Входове: 4 цифрови, оптично изолирани, със защита от обратно включване:
- тип на входовете: PNP, NPN или независими /с изведени два извода за външно свързване/ - в зависимост от заявката на клиента;
- входно напрежение: 10 .. 30Vdc;
- входен ток: < 20mA за всеки вход;
Изходи: 4 транзисторни ключа, със защита от претоварване и обратно свързване.
- тип на изходите: PNP, NPN или независими /с изведени два извода за външно свързване/ - в зависимост от заявката на клиента;
- максимално приложено напрежение - 30Vdc;
- максимален изходен ток - 1A /2A - по заявка/.
Индикация: светодиодна.
- 4 зелени светодиода - входен сигнал за всеки канал;
- 1 зелен светодиод - захранване;
- 4 червени светодиода - изход за всеки канал.
Електрическо присъединяване: винтови клеми.
Механично пресъединяване: DIN шина 35mm.
Габарити: 70х86х60.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: 0 .. +50°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH
Степен на защита: IP 40.
Условия на съхранение:
- температура - -10 .. +60°С
- влажност - 0 .. 95% RH


Схеми на свързване на входовете


Блок драйвери 4 канала STS 322Схеми на свързване на изходите


Блок драйвери 4 канала STS 322


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.