Меню

Система за контрол на редосеялки STS 903-700


Система за контрол на редосеялки STS 903-700
Приложение
Технически
характеристики


  Системата е предназначена за контрол и индикация на процеса на засяване на окопни култури.
    Състои се от следните елементи:
    - процесорен блок - монтира се в кабината на трактора;
    - захранващ кабел  с кабелни накрайници - за захранване от бордовата мрежа на трактора, неразглобяем от страна на процесорния блок;
    - присъединителен кабел с куплунг в средата - за връзка с разклонителната кутия;
    - разклонителна кутия - монтира се на сеялката;
    - оптични датчици - за отчитане на семена, монтирани на всеки канал /ред /ODS89P14 , ODS90P11, ODS94P11 или ODS107P11 в зависимост от вида на сеялката;
    - индуктивен датчик ID18P1E1L за отчитане скоростта на сеене;
    - индуктивен датчик ID18P1E1L за вдигната сеялка /опция/.


1.     Указател за ред.
2.    Наситеност на всеки ред.
3.    Зададена номинална наситеност.
4.    Скорост на движение.
5.    Светодиоден индикатор за аларма.
6.    Индикатор за включено захранване.
7.    Бутон за въвеждане на парола.
8.    Бутон за отказ.
9.    Бутон за увеличение.
10.    Бутон за намаляване.
11.    Бутон за преместване на курсора на дясно.
12.    Бутон за потвърждение.

В работен режим на дисплея се индицира скоростта на редосеялката /Speed/, и зададеното разстояние /в сантиметри/ между засетите семена /Density/. Индицира се относителната гъстота на всеки ред по отделно. Номиналната наситеност се  задава  в контролера и при отклонение над 25% се включва аларма - звукова и светлинна за съответния ред.
    Системата отчита засетите семена и води статистика за засетите декари, плътността на сеитбата /семена на декар/ и изразходвани семена за всеки ред.
Достъпа до резултатите от статистиката и промяна на коефициента на наситеност /разстояние между семената/ става с натискане на бутон 7 и  е защитен с парола - последователност от бутони посочени на фиг.1. При време по-голямо от 25 секунди между натискане на бутон, системата се връща в основния режим.
    При правилно въведена парола, на дисплея /фиг.2/ се извеждат:
1 ред - засяти декари и плътност
                     /семена на декар/;
2 ред - засяти семена в 6-ти ред;
3 ред - засяти семена в 5-ти ред;
4 ред - засяти семена в 4-ти ред;
5 ред - засяти семена в 3-ти ред;
6 ред - засяти семена в 2-ри ред;
7 ред - засяти семена в 1-ви ред.
    В дясно на дисплея са изведени символите на активните бутони /8 и 11/.
    С натискане на бутон 8 се връща основния режим на работа, а с бутон 11 се преминава към меню за промяна номиналното разстояние между семената в сантиметри: 5см-95см /фиг.3/. Лявата /старша/ цифра е маркирана и може да бъде променена с бутони 9 и 10. С бутон 11 се маркира дясната /младша/цифра и може да бъде променена с бутони 9 и 10. Връщане за корекция на лявата цифра става с бутон 8. Повторно натискане на бутон 8 връща системата в основен режим без запис на промените!


Технически данни    - процесорен блок
        
   Захранване: от бордовата мрежа на трактора.
    - напрежение      12 - 30 Vdc;
    - консумация       < 0,5 А;
    - захранващ кабел 2х0,5мм2 с дължина 3м, неразглобяем от страна на блок процесорен.
   Входове: 7хPNP, с винтови клеми.
    - INPUT 1 - сигнал семена от 1-ви канал;
    - INPUT 2 - сигнал семена от 2-ри канал;
    - INPUT 3 - сигнал семена от 3-ти канал;
    - INPUT 4 - сигнал семена от 4-ти канал;
    - INPUT 5 - сигнал семена от 5-ти канал;
    - INPUT 6 - сигнал семена от 6-ти канал;
    - INPUT 7 - сигнал изминат път / сигнал вдигната сеялка.
   Индикация:
    - графичен LCD дисплей, с обща цифрова индикация за скорост и наситеност на сеене - зададена и измерена за всеки канал;
    - светодиод 'POWER' /зелен/ - наличие на захранване;
    - светодиод 'SP' /червен/ - аларма ниска скорост / <1.0км/час /;
    - светодиоди 'IN1' .. 'IN6' /червени/ - аларма за съответен канал;
    - звукова аларма - обща за всички канали.
   Електрическа връзка между блоковете: PVC кабел 12х34мм2 с дължина 8м, неразглобяем от страна на блок процесорен и разклонителна кутия и с куплунг в средата*.
   Габарити и механично присъединяване: според приложените чертежи.
   Материал на блоковете : пластмаса, хромиран месинг.
   Работен температурен диапазон: -10 .. +50°С.
   Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
   Степен на защита:
    - блок процесорен -         IP 54
    - куплунг -                 IP 54
    - разклонителна кутия -     IP 65
    - датчици семена -        IP 65
    - индуктивни датчици -     IP 65
   Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +70°С
    - влажност -  0 .. 95% RH

* дължината на кабела и положението на куплунга се договаря с клиента.
.

Технически данни    - датчик
.
    Захранващо напрежение : 10-15Vdc;
    Собствена консумация:          < 0,1A;
    Време за първоначално установяване: < 1 секунда;
    Изход: транзисторен  PNP със защита от претоварване;
    Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
    Максимален изходен ток: 0,1А;
    Максимална честота на превключване: 100Hz;
    Размери на отвор /активна зона/: според приложения чертеж
                                 за всеки датчик;
    Минимален обект: 2,5mm;
    Индикация: светодиод /сервизен/;
    Електрическо присъединяване:  кабел 3х0,25мм2 - 3 метра;
    Механично присъединяване:   според приложения чертеж
                            за всеки датчик;
    Габарити:  според приложения чертеж
             за всеки датчик;
    Материал: алуминий;
    Работна температура: -10 .. +60°С.
    Степен на защита: Ip65;
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С
    - влажност -  0 .. 85% RHГабаритни размери


Система за контрол на редосеялки STS 903Схема на свързване

Система за контрол на редосеялки STS 903Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.