Меню

Двуканален брояч STS - 805


Двуканален брояч STS - 805
Приложение
Технически
характеристики
  Системата е съставена е от: защитен захранващ блок STS320, двоен брояч на импулси STS222-08M03, изходен драйвер осигуряващ управлението на два електромагнитни вентила STS322-2, два бутона за стартиране на всеки от каналите и централен стоп-бутон.
След подаване на захранване, индикацията на брояча светва - зареждат се границите на сработване , изходите са изключени и системата е в готовност. При натискане на бутон за старт на който и да е канал, съответният изход се включва. При отброяване на зададените импулси по съответния вход - изхода изключва.
При принудително спиране с централния стоп-бутон, изходите и на двата канала изключват. При отключване на стоп-бутона, изходите се включват и остават така до завършване на отброяването на импулсите.

Описанието за настройка на брояча STS222-08 M3 е приложено допълнително. Настройката на параметрите е следната:

'FRST' NO; ‘DPT1’ 0000 - без;
'MODx' 5; ‘DPT2’ 0000 - без;
'DIR1' FORW; 'INP' PNP
'DIR2' FORW; 'OUT1' NC;
'EDG1’ RISE; 'OUT2' NC;
'EDG2’ RISE; 'PLS1' 0,00;
'FLT1' 010; 'PLS2' 0,00;
'FLT2' 010; 'АCL1' NCL1;
'DIV1' 0001; 'АCL2’ NCL2;
'DIV2' 0001; ’МCLR' INP;
'MLT1' 1.000; ’SAVE' YES.
'MLT2’ 1.000;

Границите на сработване LIM1 и LIM2 се задават за съответната машина, но трябва да са различни от 0. В зависимост от скороста на постъпващите импулси е възможна корекция на параметрите FLT1 и FLT2.


Технически данни

Захранване:
- захранващо напрежение - 12Vdc /10 ..15V/ - от бордовото захранване на машината;
- собствена консумирана мощност - < 2VA.
Входове: 2 /канал1 и канал 2/, PNP.
- входно напрежение 12Vdc /10 ..15V/;
- входен ток < 5mA.
Изходи: 2 /канал1 и канал 2/, PNP.
- изходно напрежение - захранващото - 12Vdc /10 ..15V/;
- изходен ток 3А, с тригерна защита от претоварване.
Индикация: дисплей STS222-08 - два независими брояча с индикация за състоянието на изходите.
Управление:
- бутони СТАРТ канал 1;
- бутони СТАРТ канал 2;
- централен СТОП бутон - при натискане се запазва достигнатото състояние на машината.
Електрическо присъединяване: винтови клеми - 2,5мм2.
Механично присъединяване: според приложения чертеж.
- 4 проходни отвора Ф6 - за предно;
- 8 глухи отвора Ф2,6 /дълбочина 6mm/ - за задно.
Габарити: 250 / 200(230) / 100
Кабелни входове: 5 бр. М12х1,5
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +60°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита: IP 40;
Условия на съхранение:
- температура - -15 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Система - двуканален брояч с мощни транзисторни изходи STS - 805


Система - двуканален брояч с мощни транзисторни изходи STS - 805


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.