Меню

Логически блок STS-609


Логически блок STS-609
Приложение
Технически
характеристики
/AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR/
5 входа - 1 изход

Технически данни

Захранване: 10 - 30Vdc.
Собствена консумация: <0,5VA.
Време за начално установяване: 500 ms .
Входове: PNP, или NPN конфигурирани по заявка на клиента.
Входно съпротивление: >2 kОm.
Функция на изхода: AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR - конфигурирана по
заявка на клиента.
Изход: PNP, или NPN конфигуриран по заявка на клиента,
със защита от претоварване.
Максимален изходен ток: 100mA.
Работна честота: до 2000 Hz.
Идикация: 7 светодиода:
- зелен - захранване /мига при сработила
защита на изхода/;
- червен - активен изход;
- жълти /5/ - активен вход - за всеки по отделно.
Механично присъединяване: DIN шина.
Габарити: според приложения чертеж.
Материал на корпуса: пластмаса.
Работна температура: -25 .. +70°С.
Работна влажност: < 75%.
Степен на защита: IP20.
Условия за съхранение:
- температура -30 .. +90°С;
- влажност < 95%.

Габаритни и присъединителни размери

609


Схема на свързване

609


Таблично представяне на логическите функции

609


Зададена конфигурация на устройството

609