Меню

Контролер за светлинна завеса STS606


Контролер за светлинна завеса STS606
Приложение
Технически
характеристики

Контролер за организиране на светлинна завеса от бариерни датчици тип ODBG - STS606

Описание

    Контролера дава възможност за организиране на светлинна завеса, обособена от бариерни датчици тип ODBG - NC вариант /активен изход при свободен канал/. Максималният брой е ограничен на 12. Всяка двойка , излъчвател/приемник се монтира съосно и се настройва по отделно. Опроводяват се съгласно приложената схема.


    При липса на преграда между излъчватели и приемници, релето е включило. При пресичане на един или няколко от лъчите, релето изключва.  Включва отново 2 секунди след отстраняване на обекта.  Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали -
                                    Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.

Технически данни

    Захранващо напрежение :             24Vdc +/-10%.
    Собствена консумация:                  < 0,050A.
    Консумация на входовете:             < 0,025A /за всеки вход/.
    Време за първоначално установяване:     < 3 секунди.
    Време за реакция на изхода:            Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS,
                    където n е броя на монтираните оптични канали.
    Време за възстановяване на изхода:    < 2 секунди.
    Изход ‘OUT’:                         PNP, max.0,03A.
    Изход:                         реле, с превключващ контакт.
    Максимален изходен ток:             3А.
    Индикация: три светодиода:
    - жълто-зелен     - ‘POWER’    -  захранване;
    - зелен         - ‘GRID’     - ненарушена завеса     - активен изход;
    - червен         - ‘ALARM’     - нарушена завеса    - изключен изход.
    Електрическо присъединяване:         винтови клеми.
    Механично присъединяване:             DIN шина.
    Габарити:                         по приложения чертеж.
    Материал:                         пластмаса.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
                        - температура -  -20 .. +80°С;
                        - влажност -  0 .. 85% RH.


Габаритни и присъединителни размери

Контролер за организиране на светлинна завеса STS606


Схема на свързване

Контролер за организиране на светлинна завеса STS606

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

    Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.


    ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

    Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, отбелязано в съответен документ за продажба.
    Производителят не носи отговорност при следните случаи:
        - неспазване на условията за съхранение;
        - неспазване на условията за транспорт;
        - неспазване на условията за експлоатация;
        - природни бедствия.

    Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

    Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват органични разтворители!


    ФАБРИЧЕН НОМЕР:_______________________________________