Меню

Контролер осветление STS - 107- 500


Контролер осветление STS - 107- 500
Приложение
Технически
характеристики
Устройството e предназначено за включване и изключване на осветителни уреди. При намаляване на осветеността под определена стойност (праг включване) и след изтичане на настроеното закъснение, релето включва контактите си. Това се индицира със светодиодите включване/изключване - зелен и реле - червен. При увеличаване на осветеността над определена стойност (праг изключване), действието е обратно. Измерването на осветеността става чрез фотосензор за осветеност,който се монтира така, че върху него да не попада пряка светлина от включените осветителни тела.

Схема на свързване

Контролер осветление STS - 107- 500


Габаритни размери

Контролер осветление STS - 107- 500


Технически данни

работно напрежение: 220V~ 50/60Hz
комутационна възможност: 5A/250V или 1250 VA - aктивен товар
диапазон на чувствителността
праг включване/изключване: от 100 до 800 Lux
време за закъснение при включване и изключване: от 1 до 255 s
реле: механична устойчивост: 20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост: 10 x 100³ цикъла
работна температура: -10ºC....+55ºС
влажност: RH 85%
индикация на състоянието
червено: включено реле
зелено: индицира преминаването под и над зададените праговете
зелено: захранване
присъединяване: винтови клеми
присъединяване на фотосензора: 5 метра кабел - 3 x 0,14


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.