Меню

Датчик за позициониране на соларен трекер STS-410


Датчик за позициониране на соларен трекер STS-410
Приложение
Технически
характеристики
  Датчика STS410 е микропроцесорна система за позициониране с интегриран драйвер за директно управление на постояннотоков мотор. Монтира се на рамката на фото-волтаичния панел - в една равнина с панела, без възможност за засенчване от други обекти, с кабелния вход надолу. Може да работи самостоятелно, или в комбинация с блок за ръчно управление на трекер - STS316.
Принципа на действие е следния: диференциален сензор определя отклонението от посоката на слънцето. Микропроцесора обработва данните и при нужда корегира положението на панела с цел максимално използване на слънчевата енергия. Времето за въртене на панела /без прекъсване/ е от 1 до 120 секунди. При изтичане на това време, датчика спира мотора - отчита липса на движение на трекера. При достигане на крайно положение, датчика регистрира задействане на краен изключвател /тока на консумация става под минималната стойност/ и спира подаването на напрежение към мотора. Възможно е продължаване само в обратна посока.
При понижаване на слънчевата енергия под 10W/m², датчика позиционира панела в хоризонтално положение /само за модела STS-410-02/ .
В устойството са вградени защита от претоварване /при повредена механика или краен изключвател/, защита от ‘късо съединение’ във веригата на мотора, защита от спадане на захранващото напрежение и защита от прегряване. Състоянието се индицира от светодиод монтиран на платката:
- светва за 0,5 сек. през интервал от 2 сек. - нормална работа;
- светва за 0,5 сек. през интервал от 5 сек. - слънчевата енергия под 10W/m² /само за модела STS-410-02/;
- мига 2 пъти /свети 0,5 сек. - пауза 0,5сек. / през интервал от 2 сек. - мотора върти по-дълго от 2 минути;
- мига 3 пъти /свети 0,5 сек. - пауза 0,5сек. / през интервал от 2 сек. - претоварване по ток на мотора;
- мига 4 пъти /свети 0,5 сек. - пауза 0,5сек. / през интервал от 2 сек. - късо съединение във веригата на мотора;
- мига 5 пъти /свети 0,5 сек. - пауза 0,5сек. / през интервал от 2 сек. - ниско захранващо напрежение / под 20V /;
- мига 6 пъти /свети 0,5 сек. - пауза 0,5сек. / през интервал от 2 сек. - прегряване на датчика /над 90 градуса/.
/показано на фиг.1/.

Датчик за позициониране на соларен трекер STS - 410


Технически данни

STS - 410 - 01 - базов модел.
STS - 410 - 02 - с позициониране в хоризонтално положение при понижаване на слънчевата енергия под 10W/m².

Захранващо напрежение : 20-40Vdc;
Собствена консумация: /без включен изход/ <5mA;
Изход: транзистори - пълен мост;
Изходен ток: 0.1 - 3,5А;
Ток на защита от К.С.: 7,5А;
Чувствителност: 10W/m²;
Диференциална чувствителност: /изток-запад/ 2W/m²;
Ъгъл на насочване: <5°;
Време за изходна реакция: 1-30сек. - в зависимост от разликата на осветеноста на двата прибора;
Минимално време за движение на трекера: 0,5сек.
Максимално време за движение на трекера /без прекъсване/: 120сек.
Индикация: светодиод за диагностика на датчика;
Електрическо присъединяване: кабел 4х0,5mm² - 4 метра;
Механично присъединяване: 2 проходни отвора Ф4 - диагонално разположени;
Габарити: 65 / 50(72) / 35 mm;
Материал: поликарбонат;
Работен температурен диапазон: -20 .. +90°С.
Работна влажност: 0 .. 100% RH;
Степен на защита: IP65;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +90°С
- влажност - 0 .. 80% RH

Габаритни размери

Датчик за позициониране на соларен трекер STS - 410


Присъединителни размери

Датчик за позициониране на соларен трекер STS - 410


Схема на свързване

Датчик за позициониране на соларен трекер STS - 410


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.