Меню

Блок за управление на соларен трекер STS - 316


Блок за управление на соларен трекер STS - 316
Приложение
Технически
характеристики
  Блока STS316 позволява ръчно управление на трекера при сервизно обслужване. При въртене на мотора /ръчно или автоматично/, устройството прекъсва захранването на послесвързаните соларни системи. Това позволява използуването на един захранващ блок за няколко трекера.
В автоматичен режим, управлението се извършва от датчика /STS 410/, а в ръчен режим се пренасочва към бутоните на лицевия панел. Режима също се избира от бутони на лицевия панел.
При подаване на захранване, системата се установява в автоматичен режим!
На панела са разположени светодиоди за индикация наличие на захранващо напрежение /POWER/, автоматичен режим, движение на изток, движение на запад и аларма /ALARM/. Светодиода ALARM свети при изгаряне на някой от предпазителите, разположени на основната платка. Първият предпазител е за включения към блока сензор и мотор, а вторият - за следващите. Това позволява запазване на работоспособността на трекерите свързани преди мястото на авария. Светодиоди на платката идицират точно прекъсналия предпазител.
Свързването на блока се осъществява по приложената схема, като се използват проводници с минимално сечение 0,5mm² . При по-дълги трасета се препоръчва завишаване на сечението до 1mm².


Технически данни


Захранващо напрежение : 20-30Vdc;
Собствена консумация: /без включен изход/ <10mA;
Комутиращ елемент: реле - 5А;
Индикация: светодиоди
- наличие на захранващо напрежение - син /лицев панел/;
- въртене на изток - син /лицев панел/;
- автоматичен режим - син /лицев панел/;
- въртене на запад - син /лицев панел/;
- аларма /изгорял предпазител/ - червен /лицев панел/;
- изгорял предпазител 1 - червен /основна платка/;
- изгорял предпазител 2 - червен /основна платка/;
Електрическо присъединяване: винтови клеми;
Механично присъединяване: 4 проходни отвора Ф4;
Габарити: 120 / 80(102) / 57 mm;
Материал: ABS;
Работен температурен диапазон: -20 .. +80°С.
Работна влажност: 0 .. 100% RH;
Степен на защита: IP65;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 80% RH

Габаритни размери

Блок за ръчно управление на соларен трекер STS - 316


Присъединителни размери

Блок за ръчно управление на соларен трекер STS - 316


Схема на свързване

Блок за ръчно управление на соларен трекер STS - 316


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.