Софтуерната компания СТС Софт АД е създадена през 2002 като част от СТС Инвест Холдинг АД. През първите години на съществуването си, компанията успешно внедрява бизнес-софтуерни решения в областта на финансите. Нарастващата нужда от продукт за управление на огромни обеми от данни в спектъра на собствените програмни продукти поражда идеята за намиране на подход за решаване на този проблем. Благодарение на натрупаният опит, през 2008 г. ръководството на СТС Софт АД гласува решение да започне дългосрочна инвестиция в иновативен софтуер за управление на големи обеми от данни. Предизвикателството се базира на задълбочени изследвания и търсене на иновативни подходи. През 2010 г. е обявена първата публична версия на продукта, наречен STSdb.