Меню

Разходомер за гориво STS 210


Разходомер за гориво STS 210
Приложение
Технически
характеристики
Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2Устройството STS210 M2 е вторичен уред за отчитане pазхода на гориво. Притежава два входа и един изход. Вход ‘INPUT1’ e броячен, а вход ‘INPUT2’ разрешаващ. Сигнала на изхода е пропорционален на импулсите по вход ‘INPUT 1’ - с програмируем коеф. на делене. На цифpовия дисплей се изобpазяват два брояча на литри: тотален и текущ. Сигнал по вход ‘INPUT 2’ нулира текущия брояч и разрешава броенето. Дисплейваната стойност на текущия брояч е пропорционална на постъпилите импулси по вход ‘INPUT 1’ - с програмируем множител. На входовете може да бъде зададен входен филтър. STS210 притежава вграден часовник, което позволява да прави статистика на изразходваното гориво за всяко отделно зареждане - час на пускане, час на спиране и количество изразходвано гориво /до 1700 записа/. Тоталния брояч, текущия брояч и статистиката, в текстови файл могат да бъдат прехвърлени на USB flash-памет /не по-голям от 2GB/. Чрез вградения канал за връзка RS232, устройството може да предава данни към други устройства.

Защитата на параметрите е организирана с две нива на достъп /с две отделни пароли/:
- първо ниво - настойка на часовника, трансфера на данни към USB flash памет, настройка на парола ниво 1, достъп до второ ниво;
- второ ниво - настройка на входен филтър, входен делител, входен множител, промяна парола на ниво 2.
Защитата за достъп до ниво 1 може да бъде изключена.

Уредът може да работи с напрежение от 10Vdc до 30Vdc, което го прави подходящ за директно свързване към бордовата мрежа. При престой в менюто за време повече от 60 секунди, устройството автоматично преминава в работно меню, като направените до момента промени се запазват. При екран с изведени час и дата, при постъпване на сигнал по вход ‘INPUT 2’ на цифpовия дисплей автоматично се изобpазяват два брояча на литри. 60 секунди след отпадане на сигнала, отново се показват час и дата.

Описание на достъпните параметри за промяна

Ниво 1:

‘Set time/data' - настройка/сверяване на дата и часовник ;
'Change password' - смяна на паролата на ниво 1 /дава възможност за отмяна на използуване на парола за ниво 1 и прехвърляне на данни на USB FLASH памет/ - 8цифри;
'Password level 2' - достъп до второ ниво - 8 цифри.

Ниво 2:

'Input filter’ - входен филтър - ограничава честотата на входните сигнали : 001 - 999 mS;
'Input prescale' - входен множител - еталонира броя на входните импулси за 0,1 литър: 0,0001 - 9,9999;
'Output divisor' - входен делител - отношение на входни/изходни импулси: 0001 - 9999;
'Count records' - брой записи от статистиката, които ще се прехвърлят на USB FLASH памет: 0002 - 1724;
'Change password' - смяна на паролата на ниво 2 - 8 цифри.

Технически данни

Захранване:
- захранващо напрежение - 10-30Vdc;
- консумирана мощност - < 2VA.
Входове: 3 - цифрови, NPN - 5V/5mA за всеки вход; един аналогов:
- INPUT 1 - броячен/функционален;
- INPUT 2 - броячен/функционален;
- INPUT 3 - функционален *;
- INPUT 4 - аналогов - 0-5V, 0-10V, 4-20mA, терморезистор **;
Максимална честота на входния сигнал: 1KHz.
Изходи:
- USB хъб - за USB flash памет;
- RS232/115200bps/8bits/2stop/N, галванично разделен;
- OUT 1 - цифров - фукционален - NPN 30V/50mA ***;
Индикация: LCD 16Х2.
Електрическо присъединяване: куплунг Db9.
1 - GND RS232;
2 - вход ‘INPUT 1’;
3 - изход RS232 /Tx/;
4 - вход RS232 /Rx/;
5 - вход ‘INPUT 4’/изход +5V/50mA;
6 - захранване GND;
7 - вход ‘INPUT 3’/изход ‘OUT1’;
8 - вход ‘INPUT 2’;
9 - захранване +10-30Vd.
Механично присъединяване: 4 отвора - Ф4 на разстояние 40х40мм.
Габарити: 107х70х40 .
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +60°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита: IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH

* - при заявка - отпада изход ‘OUT 1’;
** - при заявка, за един обхват;
*** - при заявка - отпада вход ‘INPUT 3’.

Настройка и промяна на параметри

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2

Смяна на парола за ниво1, отмяна на парола за ниво1.

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2

Промяня на параметри - ниво 2.
Достъпа до ниво 2 се осъществява през ниво 1 с втора парола за достъп.

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2
Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2

Прехвърляне на данни на USB FLASH памет.

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2

Габаритни размери

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2


Схема на свързване

Брояч-тотализатор на изразходвано гориво STS 210 M2


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.