Меню

Разходомер за гориво STS 209


Разходомер за гориво STS 209
Приложение
Технически
характеристики
Устройството STS209-02 има възможност за два режима на работа:
- DOUBLE - два независими програмируеми делителя с коеф. на делене 2-9999. Изход OUT1 е за вход INPUT 1, а изход OUT2 е за вход INPUT 2.
- SINGLE - изход OUT1 /изразходвано гориво/ - разлика между входно и изходно гориво с програмируем коеф. на делене от 2-9999. Изход OUT2 - аларма - активиран при некоректни импулси на входовете /импулси само по един вход или импулси от изходиящо гориво повече от импулси входящо гориво/. Възстановява се при коректни импулси. Време за реакция на изхода - 1 секунда /5 секунди след включване на захранване/.
Режимите и коеф. на делене се променят с програматор STS209-P.

Технически данни
Захранване:
- захранващо напрежение - 10-30Vdc;
- консумирана мощност - < 2,5VA.
Входове: 3 - цифрови, NPN, <10mA за всеки вход:
- INPUT 1 - броячен IN1 - входящо гориво;
- INPUT 2 - броячен IN2 - изходящо гориво;
- INPUT 3 - IN3 - резервен /не се използва/;
Максимална честота на входния сигнал: 500Hz.
Изход захранване: +Vout /12V/0,1A / - за захранване на разходомерите с 12Vdc, при 24Vdc бордова мрежа.
Изходи: OUT1, OUT2 - NPN, с включени резистори 2,2К към +12V. Изходен ток <100mA за всеки изход и защита от претоварване.
Индикация: 5 светодиода - служебна.
- LED1 - наличие на входен сигнал на вход IN1;
- LED2 - наличие на входен сигнал на вход IN2;
- LED3 - наличие на входен сигнал на вход IN3;
- LED4 - наличие на сигнал на изход OUT1;
- LED5 - наличие на сигнал на изход OUT2.
Електрическо присъединяване: винтови клеми.
Механично присъединяване: два отвора - Ф3,5 на разстояние 70мм.
Габарити: 21х74х58 /с крепежа - 21х74х77/.
Материал: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +70°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Степен на защита: на корпуса и клемите - IP 20.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH

Габаритни размери

Брояч на разходвано гориво STS 209


Схема на свързване

Брояч на разходвано гориво STS 209


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.