Меню

Програматор STS - 209-P


Програматор STS - 209-P
Приложение
Технически
характеристики
Устройството STS 209-P дава възможност за промяна режима на работа и коефициента на делене на STS 209-02.
В ‘Диаграма за промяна режимa и коеф. на делене на STS 209- 02’ e посочен начина за работа.
Рейката за програмиране се включва към платката на STS 209-02 така, че кабела да остане навън.

Технически данни

Захранване: 5V - от куплунга за програмиране.
Индикация: цифрова - 2 реда.
Електрическо присъединяване: рейка за програмиране.
Габарити: 57,5х91,5х21,5 /без присъединителния кабел/.
Материал на корпуса: пластмаса.
Работен температурен диапазон: -10 .. +70°С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH, без образуване на капки.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 95% RH


Забележка: Направените промени се записват при изход в основното меню. При престой в останалте менюта за време по-голямо от 60 секунди без натискане на бутон, устройството излиза в основното меню със запис на вече направените промени. При опит за записване на коеф. на делене 0 или 1, в устройството се записва коеф. 2.

Диаграма за промяна режимa и коеф. на делене на
STS - 209 - 02

Програматор STS - 209-P


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.