Меню

Брояч тотализатор STS-203


Брояч тотализатор STS-203
Приложение
Технически
характеристики
  Устройството представлява брояч на тотална сума с обхват от 0 до 99 999 999, без възможност за нулиране. Дисплея е 4-разреден, като се индицират непрекъснато младшите четири разряда, а старшите се индицират при натискане на бутон. След четири секунди се показват отново младшите разряди. Състоянието на дисплея се индицира с два светодиода "х10000” и "х1”, съответно при показване на старшите и на младшите разряди.

Обхват : 0 ... 99 999 999
Вход: NPN при захранване 24 VDC NO механичен контакт м-у 6 и 7 клема
Бързодействие: 60 Hz/4 kHz по заявка
Индикация: 4 - разрядна цифрова индикация
светодиод "х10000”
светодиод "х1”
Захранване: 24 VAC/DC (+/-20%) / 0.1 A
Габарити: 36 x 36 x 97 mm
Присъединяване: 11 позиционен кръгов куплунг
Работен температурен обхват : 0° - 50° C
Степен на защита: IP 40 (IP 20 за куплунга)

Габаритни размери

Брояч тотализатор STS-203


Схема на свързване

Брояч тотализатор STS-203Източника на входни импулси може да бъде механичен превключвател - S или NPN транзисторен ключ при захранване с постоянно напрежение. При вариант 4kHz входна честота, брояча може да работи само с транзисторен ключ. По заявка могат да се изработят
броячи с PNP вход или с галванично-изолиран (от захранващото напрежение) вход.


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
работно напрежение 24 V АС/DС 50/60Hz
комутационна възможност 5A/250V или 1250 VA cosç =1
механична устойчивост 20 x 100³ цикъла
електрическа устойчивост 10 x 100³ цикъла
работна температура -10C....+75Сº
влажност RH 85%
Температура на съхранение 25..+55 °С, RH 85%
Степен на защита на панела IP40
Виброустойчивост 10...55 Hz амплитуда 0.35mm
Материал на корпуса поливинилхлорид, PVC,полиетилен-PE