Меню

Оптичен датчик за маркер ODM50


Оптичен датчик за маркер ODM50
Приложение
Технически
характеристики
-Работа във видимата област на спектъра - червен или зелен светодиод.
-Възможност за избор на цвета на излъчване - само при ODMxxx311L2
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на два изхода: "светло” и "тъмно” включване.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) dc
Максимален ток на комутация: 200 mA
Максимален ток на консумация: 40 mA
Честота на превключване: 100Hz
Разстояние на действие: 2...20 mm
Съпротивление на изолацията: >10 Мom / 500V
Температура на експлоатация: - 10...+ 55 °C
Влажност: RH 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: - 25..+ 55 °C, RH 85%
Степен на защита: IP 65
Материал на корпуса: алуминий
Материал на оптична част: стъкло
Изолация на кабела: полиуретан PUR
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: ODMxxx311L - 2m кабел 4 x 0.25 mm2
ODMxxx311L2 - 2m кабел 5 x 0.14 mm2
ODM18x311CL - куплунг М12

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИОптичен датчик за маркер


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик за маркер


Възможност за различаване на маркер при различни цветове на основата

Оптичен датчик за маркер


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.