Меню

Пулс-кодер за измерване дължина PD91I42C M01


Пулс-кодер за измерване дължина PD91I42C M01
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,1A;
Време за първоначално установяване: < 1 sec;
Изход: транзисторен / PNP/NPN - от схемата на свързване/,оптично
изолиран, със защита от претоварване и обратно включване;
Максимално приложено напрежение на изхода: +30Vdc;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
Максимален изходен ток: 0,1А;

Разделителна способност: 1mm на импулс:
- растерен диск - 60 импулса;
- диаметър на измервателната ролка - 19mm.
Максимална скорост на лентата: 1m/sec;
Широчина на лентата: 10mm;
Електрическо присъединяване: куплунг - 4 пина;
Механично присъединяване: според приложения чертеж;
Габарити: 38 х 55 х 34 /52,5/ mm;
Материал на корпуса: PVC;
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP40;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH


Габаритни и присъединитъелни размери


Пулс-кодер за измерване дължина на лента. PD91I42C M01


Варианти на свързване

Пулс-кодер за измерване дължина на лента.


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.