Меню

Датчик за контрол PD91


Датчик за контрол PD91
Приложение
Технически
характеристики
  Датчика е предназначен за контрол цялоста на конец при автоматизация на бродиращи и шевни машини. Синхронизира се от външен сигнал за всеки бод на иглата. При липса на завъртане на диска от изтегляния конец при три поредни бода, се подава сигнал за скъсан конец. Индицира се със мигане на светодиода.
Сигнала се нулира при завъртане на диска от изтегляния конец или при постъпване на синхронизиращ сигнал. Индицира се със изгасване на светодиода.
Монтираното ключе позволява изключване на контрола и нулира сигнала за грешка. Индицира се със постоянно светнал светодиод.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Собствена консумация: < 0,1A.
Време за първоначално установяване: < 1 sec.
Индикация: светодиод:
- мигащ - скъсан конец;
- светнал - изключен контрол от ключето.
Изход: транзисторен, PNP/NPN - от схемата на свързване,оптично
изолиран, със защита от претоварване и обратно включване:
- максимално приложено напрежение на изхода - +30Vdc;
- максимално остатъчно напрежение - <1,5V;
- максимален изходен ток - 0,1А.
Вход: PNP/NPN - от схемата на свързване,оптично изолиран:
- входно напрежение - 10 .. 30Vdc;
- максимален входен ток - <0,015А.
Минимална стъпка на изтегляне: 1mm.
Максимална скорост на изтегляне: 2000 стъпки/минута.
Електрическо присъединяване: куплунг - 6 пина.
Механично присъединяване: според приложения чертеж.
Габарити: 38 х 55 х 34 /52,5/ mm.
Материал на корпуса: PVC.
Работна температура: 0 .. +50°С.
Степен на защита: IP40.
Условия на съхранение:
Температура -20 .. +80°С, влажност 0 .. 85% RH.

Габаритни и присъединителни размери

Датчик за контрол цялостта на конец


Варианти на свързване

Датчик за контрол цялостта на конец


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.