Меню

Оптичен датчик за маркер с функция "Обучение" - ODMS


Оптичен датчик за маркер с функция "Обучение" - ODMS
Приложение
Технически
характеристики
Датчикът е предназначен за следене положението на цветен маркер върху прозрачна или непрозрачна основа като пълният микропроцесорен контрол позволява оптималната му настройка, спрямо околната осветеност и цвета на маркера. Разполага с един изход PNP + NPN, който в процеса на обучение може да се конфигурира като NC или NO, което го прави универсален за приложение.Изходът е защитен от пренапрежения, претоварване по ток и късо съединение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение: 10..30V/DC
Максимален ток на комутация: 250 mA
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Разрешаваща способност: до 1 mm
Честота на превключване: 5000Hz
Индикация: червен светодиод
Съпротивление на изолацията: >10 Мom / 500V
Температура на експлоатация: - 10...+ 55 °C
Влажност: RH 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: - 10..+ 55 °C, RH 85%
Степен на защита: IP 65
Материал на корпуса: алуминий
Материал на оптична част: стъкло
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: куплунг М12

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИОптичен датчик за маркер


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик за маркер


МЕТОД ЗА НАСТРОЙКА

Оптичен датчик за маркер с функция Включва се захранването на датчика , както е показано на схемата. В зависимост от целта на настройката са възможни следните два варианта: Настройка за NC (датчикът е задействал когато в чувствителната му зона - "зрително поле" се намира основата, а при поява на маркер изключва изхода си). Поставете основата в шлица така, че своеобразният кръст, образуван от трите стрелки на етикета на датчика да сочи точно в нея и я оставете неподвижна. Натиснете продължително бутона TEACH , до светване на светодиодната индикация. Датчикът е в процес на настройка, като до завършването й, не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката за това състояние ще се индицира от единично светване на светодиода на датчика, след което той угасва. Поставете маркера в шлица така, че той да се намира в центъра на своеобразният кръст, образуван от трите стрелки на лицевият панел на датчика. Натиснете продължително бутон TEACH на датчика, до светване на светодиодната индикация на модула. Датчикът е в процес на настройка на второто си състояние, така че до завършването й отново не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. След завършване на настройката, ако тя е успешна, това се индицира с двукратно светване на светодиодната индикация. Настройка за NO (датчикът е задействал изхода си при попадане на маркер в "зрителното му поле”): Поставете маркера в шлица така, че той да се намира точно в средата на своеобразният кръст, образуван от трите стрелки на лицевият панел на датчика. Натиснете продължително бутон TEACH, до светване на светодиодната индикация. Датчикът е в режим на настройка и до завършването й не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката за това състояние ще се индицира с еднократно светване на светодиода на датчика. Поставете основата в шлица така, че тя да се намира точно в средата на своеобразният кръст, образуван от трите стрелки на лицевият панел на датчика. Натиснете продължително бутон TEACH, до светване на светодиодната индикация. Датчикът е в процес на настройка на второто си състояние, като до завършването й, също не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. След завършване на настройката, ако тя е успешна, това се индицира с двукратно светване на светодиодната индикация.Ако при някой от опитите за настройка, след настройване на второто състояние светодиодната индикация на датчика светва трикратно и това не се прекратява, това е указание , че настройката не е била успешна и трябва да се повтори, или чрез изключване на захранването да се възстанови предишната настройка на датчика. Настроените параметри се запазват в енергонезависима памет и не се губят при отпадане на захранването по време на работа, а при възстановяването му, датчикът продължава работа със същите параметри. След завършване на настройката датчикът е готов за работа.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползват органични разтворители!