Меню

Оптични датчици рефлекторен тип - ODR


Оптични датчици рефлекторен тип - ODR
Приложение
Технически
характеристики
-Работа в инфрачервената област на спектъра.
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на два изхода: "светло” и "тъмно” включване.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200 mA DC
-Максимален ток на консумация: 40 mA
-Максимална честота на превключване: 100Hz
-Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници в зоната на приемане: 5000Lx
-Съпротивление на изолацията: >10 МΩ/ 500V
-Температура на експлоатация: -10...+ 55 ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-Температура на съхранение: 25..+ 55 ºC, RH 85%
-Степен на защита: IP 65
-Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
-Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
-Материал на корпуса ODRxxX311x: цилиндричен- метален - месинг, хромиран
ODR18X312x, ODR52X312x: пластмасов - ERTALYTE или PVC
ODR50X311x, ODR51X311x: кутия - алуминий
-Материал на оптична част: стъкло
-Изолация на кабела: PUR полиуретан


Оптични датчици рефлекторни


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ в милиметри

Оптични датчици рефлекторни


Оптични датчици рефлекторни


Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина! Допустим затягащ момент за метални корпуси M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm. Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.