Меню

Оптични датчици с оптичен кабел - дифузен тип ODFD54


Оптични датчици с оптичен кабел - дифузен тип ODFD54
Приложение
Технически
характеристики
  • Работа във видимата област на спектъра
  • Защита от обратно свързване на захранването
  • Регулиране на чувствителността
  • Възможност за различаване на малки обекти Ф 1mm
  • Светлинна индикация на работното състояние
  • Комутационен елемент транзистор
  • Наличие на два изхода: ”светло” и "тъмно” включванеТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12...24V (10…30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200mA
-Максимален ток на консумация: 50mA
-Максимална честота на превключване: 100Hz
-Допустима осветеност от смушаващи светлинни източници в зоната на приемане: 2000Lx
-Дифузно отражение квадратен 10cm (бял картон): 0…25 mm
-Тип оптичен кабел: Ф2.2 mm, пластмасов дължина 1m
- Допустим радиус на огъване: R 25 mm
-Съпротивление на изолацията: >10 МΩ/ 500V
- Работна температура за усилвателя: -10...+55ºC
за кабела: -25...+60ºC
-Влажност RH: 85%, без образуване на капки
-Степен на защита: IP65
-Материал на усилвателя: метален алуминий
-Материал на накрайника на оптичния кабел: месинг (хромиран)
-Кабел на усилвателя: 4 x 0,14 mm²
-Изолация: полиуретан - PUR , PVC
-Присъединяване ODFD54x311L: кабел 2m
ODFD54x311CL: куплунг М12

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
ODFD54x311L - усилвател - присъединяване кабел

Оптичен датчик с оптично влакно ODFD

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик с оптично влакно ODFD


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ на оптичен кабел с накрайник

Оптичен датчик с оптично влакно ODFD


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху оптичния кабел, корпуса или захранващия кабел.

Внимание!
За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
Оптичничният кабел да не се огъва с по-малък от допустимия радиус !
Да не се използват метални скоби при фиксирането !
Да не се прилага усилие към накрайника на оптичния кабел !