Меню

Оптичен датчик за маркер с функция "Обучение" - ODMT18


Оптичен датчик за маркер с функция "Обучение" - ODMT18
Приложение
Технически
характеристики
Датчикът е предназначен за следене положението на цветен маркер върху прозрачна или непрозрачна основа като пълният микропроцесорен контрол позволява оптималната му настройка, спрямо околната осветеност и цвета на маркера. Разполага с пълен изход PNP + NPN, който в процеса на обучение може да се конфигурира като NC или NO, което го прави универсален за приложение. Изходът е защитен от пренапрежения, претоваpване по ток и късо съединение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение: 10..30V/DC
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Максимален изходен ток: 250mA
Остатъчно напрежение при максимален ток: 1,2V
Максимална честота на превключване на изходите: 5 kHz
Разрешаваща способност: до 1 mm
Разстояние до обекта: 10 mm, +/-1mm
Работна температура: -10ºC…+55ºC
Степен на защита: IP65
Индикация - включен изход: червен светодиод

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Оптичен датчик за маркер


МЕТОД ЗА НАСТРОЙКА

Куплунгът на датчика се включва в модула за управление на настройката. Подава се захранване на модула за управление, както е указано на схемата. В зависимост от целта на настройката са възможни следните два варианта: Настройка за NC (датчика е задействал когато в чувствителната му зона се намира основата, а при поява на маркер изключва изхода си). Поставете основата точно срещу сензорната част на датчика и я оставете неподвижна. Натиснете за 2-3 секунди бутона на модула за управление на настройката, при отпускане светва светодиодната му индикация. Датчикът е в процес на настройка и до завършването й не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката за това състояние ще се индицира от единично светване на светодиода на модула, след което той угасва. Поставете маркера точно срещу сензорната част на датчика, така че светлинното му петно да се намира изцяло върху маркера. Натиснете продължително бутона на модула за контрол на настройката до светване на светодиодната му индикация. Датчикът е в процес на настройка на второто си състояние, така че до завършването й отново не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката ( ако тя е успешна) се индицира с двукратно светване на светодиодната индикация на модула за управление на настройката. Настройка за NO (датчикът е задействал изхода си при попадане на маркер в "зрителното” му поле). Поставете маркера точно срещу сензорната част на датчика, така че светлинното петно на датчика да попадне изцяло върху маркера. Натиснете продължително бутона на модула за управление на настройката до светване на светодиодната му индикация. Датчика е в режим на настройка и до завършването й не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката за това състояние ще се индицира с еднократно светване на светодиода на модула за управление на настройката. Поставете основата точно срещу сензорната част на датчика така, че светлинното петно на датчика да попадне изцяло върху основата. Натиснете продължително бутона на модула за управление на настройката, до светване на светодиодната индикация на модула. Датчика е в процес на настройка на второто си състояние, като до завършването й, също не трябва да настъпват никакви изменения в околната среда. Завършването на настройката (ако тя е успешна) се индицира с двукратно светване на светодиодната индикация на модула за управление на
настройката. Ако при някой от опитите за настройка, след настройване на второто състояние светодиодната индикация на модула за управление на настройката индицира с периодично трикратно светване, това е сигнал, че настройката не е била успешна. Тя трябва да се повтори отначало или чрез изключване на захранването да се възстанови предишната настройка на датчика. При отпадане на захранването по време на работа, настроените параметри се запазват в енергонезависима памет и не се губят. При възстановяването на захранването датчикът продължава работа със същите параметри.- за ODMT18410CL : След завършване на настройката изключете захранването на датчика и изключете модула за управление на настройката. Куплунга на датчика свържете директно към системата за регулиране.

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик за маркер


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .

Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина! Допустим затягащ момент за метални корпуси M18x1 - 40Nm