Меню

Датчик оптичен, дифузен ODDT12


Датчик оптичен, дифузен ODDT12
Приложение
Технически
характеристики

Характерни особености:
- Работа в инфрачервената област на спектъра;
- Защита от обратно свързване на захранването;
- Защита от пренапрежения при индуктивен товар;
- Защита /с индикация/ от претоварване и късо съединение на изхода;
- Варианти за регулиране на чувствителността с тример /на два обхвата/ или бутон /директно обучение на обекта/;
- Светлинна индикация състоянието на изхода;
- Комутационен елемент транзистор;
- Възможност за външно свързване на изхода като PNP или NPN.

Настройка на датчик с бутон.
Обекта се позиционира на желаното разстояние за включване. Натиска се и се задържа за 3 секунди бутона - до светване на червения светодиод. Бутона се отпуска. Светодиода премигва зелено/червено - режим на обучение. След загасване на светодиода, обекта се позиционира на желаното разстояние за изключване. Отново се натиска бутона - светодиода светва червено. Бутона се отпуска. Светодиода премигва 5 пъти и изгасва. Обучението е приключило.
При нарушена последователност на позициониране на обекта, малък хистерезис или обекта е извън работния диапазон, светодиода мига червено - грешка. Необходимо е ново обучение по горната процедура.

Настройка на датчик с тример.
Тримера покрива два диапазона на регулиране, които се превключват автоматично при достигане на крайни положения. От нисък обхват, при достигане на тримера до крайно дясно положение се преминава в края на високия, и обратно - от висок обхват при достигане на тримера до крайно ляво положение се преминава в началото на ниския.
Настройката се извършва, като обекта се позиционира на желаното разстояние и чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоните за включване и изключване. Хистерезиса се изчислява автоматично от датчика.

Препоръчително е настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.


Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Собствена консумация: < 0,03A.
Време за първоначално установяване: < 0,5 секунди.
Максимално време за реакция : < 1,2 милисекунди.
Разстояние на задействане: 10....500мм
Хистерезис:
- <10% за вариант с тример;
- зададен от клиента /но не по-малко от 10%/ - за вариант с бутон.
Ъгъл на излъчване: 20º.
Смущаваща околна осветеност: < 6000Lx.
Изход: транзисторен / PNP/NPN - от схемата на свързване, със защита
от претоварване.
/функцията NO/NC се определя при заявката! /.
Максимален изходен ток: 0,1А;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V.
Индикация: двуцветен светодиод:
- зелен - активен изход;
- червен - претоварен изход;
- мигащ червен-зелен - режим на обучение с бутон.
Настройка на датчика:
- вариант с тример - еднооборотен
- вариант с бутон.
Електрическо присъединяване:
- вариант с кабел 4х0,14мм² с дължина 2 метра;
- вариант с куплунг М12 - 4 пина.
Механично присъединяване: проходен отвор.
Габарити: по приложения чертеж.
Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
Работна температура: -10 .. +70°С.
Степен на защита: IP54.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH


Габаритни размери


Датчик оптичен, дифузен ODDT12Схема на свързване


Датчик оптичен, дифузен ODDT12


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

Mонтажа да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси: M12x1 - 15 Nm