Меню

Оптичен датчик дифузен тип ODD53


Оптичен датчик дифузен тип ODD53
Приложение
Технически
характеристики

-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Защита от късо съединение на изхода - за ODD53xx
-Регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на два изхода: "светло” и "тъмно” включване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ BDS EN 60947-5-2

-Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200 mA DC
-Максимален ток на консумация: 25 mA
-Максимална честота на превключване: 100Hz
-Допустима осветеност от смушаващи
светлинни източници в зоната на приемане: 5000Lx
-Съпротивление на изолацията: >10 МΩ/ 500V
-Температура на експлоатация: -10...+ 55 ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: по заявка - 2m кабел 4 x 0.14 mm2
- куплунг М12 , куплунг М8 за ODD53xxCL
-Температура на съхранение: -25..+ 55 ºC, RH 85%
-Степен на защита: IP 65
-Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
-Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
-Материал на корпуса ODDxxX311x: цилиндричен- метален - месинг, хромиран
ODD18X312x, ODD52X312x,ODD53: пластмасов - ERTALYTE или PVC
ODD50X311x, ODD51X311x: алуминий
-Материал на оптична част: стъкло
-Изолация на кабела: PUR полиуретан


Номинално разстояние на действие: в метри (еталон : 100x100mm бял картон)

Оптичен датчик дифузен тип


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ: в милиметри


Оптичен датчик дифузен тип


Оптичен датчик дифузен типОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в нормалниклиматични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина! Допустим затягащ момент за метални корпуси M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm.
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.